DEMO

 

OK22 Målopfyldelse

OK22 Mål

I OK22 er der aftalt, at hver læge skal lave 5 forløbsplaner årligt på nye patienter. En ny forløbsplan tæller for en ny plan, hvis en patient med enten diabetes, KOL eller hjertesygdom har fået en forløbsplan første gang efter 1.jan 2022. Det betyder, at nye forløbsplaner tæller med på tværs af alle 3 forløbsplansprojekter.

Hvis der er tilknyttet 5 læger i praksis, så skal der laves 25 nye forløbsplaner årligt. Er der 3 læger tilknyttet, skal der laves 15 nye planer etc. Alle nye planer kan ses herunder. En forløbsplan på en patient, som er mors eller fraflyttet praksis vil også tælle med som en ny plan, hvis den er lavet første gang efter 1. januar 2022 frem til dags dato.

Der forventes, at alle nye planer vedligeholdes. Det betyder, at hvis der kommer nye patientværdier, nye aftaler mellem patient eller læge, ændringer i medicinsk behandling, årskontrol eller andet, som fordrer en ny plan, så laves der en ny forløbsplan på patienten. Vedligeholdte planer kan ses nedenunder.

 

I alt nye forløbsplaner siden 1. januar 2022
Patientgrundlag: