Elektronisk Forløbsplan

Patienten ønsker at tilgå egen forløbsplan på forløbsplan.dk


 
Information
Informationsmateriale er udleveret til patienten

 
Overblik
Gold status   

FEV1 %

Vægt

 
 
Seneste værdi
MRC grad
Antal exacerbationer 
KOL indlæggelse Inden for seneste 12 mdr.   
Lungefunktion undersøgt 
FEV1
L
FVC
L
FEV1 i %
%
CAT   
Rygestatus
Vægt
kg
Højde
m
Henvist til rehabilitering 


GOLD Status

Guidet egenomsorg

1. Det, jeg har mest brug for i forhold til min situation, er...

2. Det bedste, jeg kan gøre i forhold til min situation, er...

Mine mål

 

0 / 300 tegn
Livsstilsoversigt
Værdi Måling Aftalt
Vægt
Rygestatus Ophørt
Motion
Alkohol
Lægehus
mdr.
Husk at bestille tid til...

KOL relevant medicin iflg. FMK

Ændringer i medicin kan kun ske i FMK/medicinmodul

Beh. Start Beh. Slut Type Indikation Indholdsstof Navn Styrke Dosis Pause Vis ikke i forløbsplan
Ingen relevante data

 

Øvrig medicin iflg. FMK

Beh. Start Beh. Slut Indikation Indholdsstof Navn Styrke Dosis Pause Vis ikke i forløbsplan
Ingen relevante data