OK22 Målopfyldelse

OK22 Mål

I OK22 er der aftalt, at hver læge skal lave 5 forløbsplaner årligt på nye patienter. En ny forløbsplan tæller for en ny plan, hvis en patient med enten diabetes, KOL eller hjertesygdom har fået en forløbsplan første gang efter 1.jan 2022. Det betyder, at nye forløbsplaner tælles på tværs af alle 3 sygdomme (Diabetes, KOL og Hjerte forløbsplaner). En patient kan kun tælles med 1 gang med en ny plan efter 1. jan. 2022. Hvis en patient fx har fået en diabetes plan første gang i 2022 – og så får en KOL plan for første gang i 2023, vil han ”kun” tælle for en patient med en ny plan – og der vil stå en kommentar ud for registreringen med diabetes planen således: ”patienten har efterfølgende også fået en KOL forløbsplan”, hvor mouseover viser datoen for denne KOL plan

Hvis der er tilknyttet 5 læger i praksis, så skal der laves 25 nye forløbsplaner årligt. Er der 3 læger tilknyttet, skal der laves 15 nye planer osv. Alle nye planer kan ses herunder. En forløbsplan på en patient, som er mors eller fraflyttet praksis vil også tælle med som en ny plan, hvis den er lavet første gang efter 1. januar 2022 frem til dags dato.

Der forventes, at alle nye planer vedligeholdes. Det betyder, at hvis der kommer nye patientværdier, nye aftaler mellem patient eller læge, ændringer i medicinsk behandling, årskontrol eller andet, som fordrer en ny plan, så bør forløbsplanen opdateres og der kan laves en ny plan, som så vil vises med en dato i kolonnen ”vedligeholdt plan” herunder.

I bjælken nedenfor med ”Vedligeholdte planer” nedenunder ”Nye Planer” kan alle forløbsplaner, som er lavet første gang før 1.jan.2022 ses – herunder om det er en KOL eller Diabetes/Hjerte plan som patienten har, sammen med hvornår/hvordan de er vedligeholdte.”

 

I alt nye forløbsplaner siden 1. januar 2022
Patientgrundlag: 
Antallet af læger registreret på ydernummeret er: 3 og der skal derfor være lavet 15 nye planer pr. år for at opnå målet.